Nastaviti sa stabilizacijom privrednih prilika

Cvijanović je dodala da su institucije tog bh.entiteta stabilne, te da je Vlada, uprkos izazovima sa kojima se susreće, uspjela da očuva finansijsku i fiskalnu stabilnost.

Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je dobru saradnju entitetskih vlada na harmonizaciji propisa i donošenju sličnih rješenja u ekonomskoj oblasti.

Tokom razgovora s prvim zamjenikom visokog predstavnika u BiH i supervizorom za Distrikt Brčko BiH Brusom Bertonom naglasila je da su entiteti nosioci razvoja i ustavnih ovlaštenja, kao i svih pitanja važnih za život građana, saopćeno je iz entitetske vlade.

Cvijanović je dodala da su institucije tog bh.entiteta stabilne, te da je Vlada, uprkos izazovima sa kojima se susreće, uspjela da očuva finansijsku i fiskalnu stabilnost.

Govoreći o reformskim mjerama koje Vlada provodi u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Reformske agende, istakla da je Vlada realizovala sve predviđene obaveze, te da “odgovornost za zastoj u reformskim procesima stanuje isključivo na adresi zajedničkih institucija BiH u Sarajevu”.

Vlada će, kazala je, u narednom periodu nastaviti sa provođenjem niza mjera usmjerenih na stabilizaciju privrednih prilika i privredni rast, povećanje efikasnosti javne uprave i stvaranja uslova za otvaranje novih radnih mjesta, jer je to prije svega u interesu građana RS-a.