U razgovoru sa: Omarom Krivošijom direktorom Microsoft BiH

Sa Microsoft BiH na sedmom nebu.

April je bio rezervisan za samo jedan, po svemu sudeći najveći IT događaj u BiH a prema nekim podacima i šire, svakako riječ je o sedmoj po redu Microsoft konferenciji MSNetwork, koja se ove godine održavala pod sloganom na sedmom nebu. Više od devetstotina učesnika, tokom trodnevne konferencije prisustovalo je predavanjima stručnjaka iz regije.

Bio je to povod za razgovor sa direktorom Microsoft BiH, Omarom Krivošijom, za Reunion Magazin. 

Microsoft NetWork, predstavlja strateški važan događaja ne samo za IT sektor u BiH već i za zajednicu uopšte. Šta ono predstavlja za Microsoft BiH marketinški događaj, priliku za predstavljanje novih tehnologija ili nešto treće?

  • Kao što ste i sami prepoznali, Microsoft NetWork konferencija nije samo konferencija tokom koje se predstavljaju novi Microsoft proizvodi i servisi, ili uspješni projekti naših partnera, već i mjesto susreta svih ključnih aktera iz lokalne IT zajednice, odnosno predstavnika najvećih komercijalnih kompanija, javne uprave i akademskog sektora, te sjajna prilika za razmjenu iskustava i stjecanje novih znanja. Microsoft NetWork konferencija je bez sumnje jedna od pozitivnih priča u toku godine, a ako ste u IT-u ili dio kompanije koja razmišlja o tome kako tehnologija može pomoći u poboljšanju konkurentne prednosti, MS NetWork je onda svakako konferencija na kojoj trebate učestvovati.

Zbog čega ste se odlučili da krenete u ovaj projekt 2011. godine koji je prerastao, kako smo svi imali priliku vidjeti ove godine, u najveću IT konferencija u BiH? Šta je tada bila inspiracija?

  • Microsoft je svoj ured u Bosni i Hercegovini zvanično otvorio 2006. godine, no i prije toga, Microsoft je bio prisutan na lokalnom tržištu preko naših partnera. U vremenu od otvaranja ureda do 2011. godine, održan je čitav niz različitih konferencija i radionica, uz povećanje broja korisnika i partnera, pa smo čekali pravi trenutak da organizujemo konferenciju koja bi trajala više od jednog dana i učesnicima ponudila više smjerova paralelno, odnosno više sadržaja za sve učesnike. Upravo te godine smo procijenili da imamo dovoljan broj potencijalnih učesnika te u martu 2011. godine održali prvu Microsoft NetWork konferenciju, koja je tada u Banja Luci tokom dva konferencijska dana, okupila oko 250 učesnika. Naša inspiracija je svakako bila u želji da korisnicima i partnerima ponudimo prostor za upoznavanje i razmjenu iskustava, što potvrđuje i simbolika naziva same konferencije.

 

Cybersigurnost nije tema prolaznog trenda

Od prve konferencije do ovogodišnje, broj učesnika narastao je tri puta, uz istovremeno povećavanje broja konferencijskih smjerova te ponuđenih predavanja. Fokus je i ove godine bio na kvalitetnom sadržaju, odnosno pružiti korisnicima nove aktivnosti, radionice i zanimljive teme. Digitalna transformacija i cyber sigurnost teme su koji su uspjele privući veliki broj učesnika, ne samo IT stručnjaka već i poduzetnika, predstavnika različitih organizacija koje namjeravaju ili se već nalaze u procesu digitalne transformacije.

Kad je u pitanju tema cybersigurnost nije riječ o prolaznom trendu, i posebno je važna u zemljama poput naše, iz tog razloga smo joj se odlučili posvetiti i ove godine, priča nam Omar Krivošija.

  • Izazovi vezani za osiguravanje IT okruženja, odnosno privatnosti, identiteta i podataka korisnika nisu prolazni trend. U tom smislu, sve prethodne konferencije i druge aktivnosti doticali su se Microsoftovih rješenja i preporuka po ovim pitanja, a što smatram da je posebno važno u zemljama kao što je naša, gdje je svijest o sigurnosti vrlo niska. Upravo zbog toga, i ove godine planiramo organizirati još jedan tematski okrugli stol na tu temu, gdje ćemo uz podršku kolega iz Microsofta i stručnjaka iz oblasti sigurnosti, kako iz komercijalnog, tako i javnog, odnosno akademskog sektora, pokušati prenijeti najbolje prakse. Pored toga, o korištenju Microsoft rješenja za upravljanje identitetima i vezanim cloud servisima bit će riječi i kroz više predavanja na samoj konferenciji, ističe direktor Microsoft BiH.

Spomenuli smo digitalnu transformaciju. Možete li nam približiti tu temu, o čemu je riječ i koliko je digitalna transformacija prisutna u BiH?

  • Uz cloud, digitalna transformacija je svakako drugi najčešće korišteni buzzword u IT industriji. Digitalna transformacija poslovanja je usko povezana sa četiri mega trenda u industriji: iskorištenjem cloud kapaciteta sa aspekta povećanja poslovne agilnosti, novim scenarijima poslovanja koji iskorištavaju mobilnost, socijalnim kanalima koji transformaciju poslovne procese i boljem razumijevanju podataka koje kompanije prikupljaju.

Proces digitalne transformacije poslovanja u Bosni i Hercegovini je definitivno u povojima. Mi smo fokusirani na proces osnaživanja partnerskih kapaciteta i demonstraciju dostupnih Microsoft rješenja kako bi pomogli našim korisnicima da pokrenu proces poslovne transformacije, kako bi povećali konkurentnost, bolje se međusobno povezali, povećali produktivnost i unaprijedili proces donošenja odluka, odnosno zadržali postojeće i došli do novih kupaca. Ne treba zaboraviti da je uz cloud platformu moguće izvršiti transformaciju sa kompleksnih projekata nabavke hardvera i visokih početnih troškova investicije na podizanje cloud servisa po potrebi uz plaćanje samo onoga što se na kraju i iskoristi, odnosno fokusiranje na izvršavanje poslovnih aktivnosti, umjesto brige o održavanju hardvera, server sala itd.

 

MS Network okuplja najbolje predavače

Svake godine imate izvrsne predavače, smatra se da su to i najbolji predavači na konferencijama u regiji? Ko o tome brine?

  • O sadržaju i konceptu konferencije već šestu godinu brine se kolega Enis Šahinović, koji u toku svake godine razgovara sa potencijalnim predavačima te pokušava pronaći nove, iz Bosne i Hercegovine ili šire regije.

Možemo potvrditi da bez ikakve sumnje Microsoft NetWork konferencija okuplja najbolje stručnjake – predavače iz zemlje i šire regije, a s obzirom na organizaciju konferencije i atmosferu koju pravimo, većina predavača se rado vraća na konferenciju te je datum održavanja konferencije redovno zabilježen u njihovim kalendarima kao jedan od bitnih događaja u godini, tako je bilo i ove.

Proces selekcije predavače kreće od postavljene okvirne teme konferencije, preko analize predloženih tema od strane predavača, kao i ocjena predavača sa prethodnih NetWork i drugih tehničkih konferencija, a kako bi osigurali da na konferenciji zaista imamo najbolje predavače i aktuelne teme.

U tom smislu, svi učesnici su i ove godine među predavačima mogli prepoznati brojne stručnjake sa Microsoft MVP titulom, odnosno stručnjake iz koji dolaze iz partnerskih kompanija i Microsofta, a kroz ocjenu predavanja direktno učestvovati u procesu odabira predavača za narednu godinu.

Ove godine kao jedan o motivacionih govornika u prvom danu konferencije, bio je Branimir Brkljača poznato ime u poslovnom i marketing svijetu, koji ima vrlo snažne javne nastupe. Bilo je zanimljivo vidjeti način na koji ovaj marketar spaja i razdvaja tehnologiju i marketing, tehnologiju i društvo.

Dio konferencije koji je bio predviđen za slične aktivnosti Business Day, imao je za cilj okupiti predstavnike lokalne privrede, donosioce odluka te osobe zadužene za transformaciju poslovanja. „Naš cilj je da učesnicima pokažemo kako Microsoft može podržati procese poslovne i digitalne transformacije uz podršku naših partnera, odnosno prikaz uspješnih projekata lokalnih kompanija koje svoje poslovanje oslanjanju na Microsoft platformu i servise. Želimo pokazati našim korisnicima i partnerima važnost digitalne transformacije i poslovne agilnosti sa aspekta jačanja tržišnih pozicija i pronalaska novih tržišta“, ističe Omar Krivošija.

 

Posjetitelji konferencije bili su u prilici da čuju i nekoliko case study slučajeva koji se tiču kompanija u BiH, koje su pomoću Microsoft rješenja ili rješenja baziranih na Microsoft platformi olakšali i unaprijedili poslovanje?

  • Svaka konferencija je dobra prilika da se pokažu novi proizvodi, kaže nešto više o tome kako izvršiti nadogradnju sa jedne verzije na drugu, porazgovarati o različitim iskustvima i slično, no ono što na konferenciji ima posebnu vrijednost su svakako prezentacije studija slučaja naših partnera i korisnika. Upravo kroz takve prezentacije, potencijalni korisnici na adekvatnim primjerima mogu vidjeti kako je određena kompanija riješila svoj konkretan problem, odnosno kakvi su rezultati postignuti.

 

Prilika za mlade ljude

Možete li nam reći nešto više o ‘Micrososoft skills centar’, oni postoje u tri grada BiH. Služe za proširivanje znanja i usvajanjem novih iz oblasti IT sektora, kao i za stjecanje relevantnih certifikata? Po čemu su takve obuke značajne i šta mogu donijeti učesnicima programa?

  • Preko 50% nezaposlenih u Bosni i Hercegovini, odnosno 2/3 mladih koji traže posao te značajan broj onih koji napuštaju zemlju, sasvim su jasan pokazatelj trenutnog stanja te potrebe za širim društvenim konsenzusom u kreiranju odgovarajućih politika zapošljavanja. Microsoft Skills Center projekt pokrenuli smo još tokom 2015. godine, sa ciljem da pomognemo studentima završnih godina fakulteta, kao i trenutno nezaposlenim, u ostvarivanju dodatnih kompetencija koje se traže prilikom zapošljavanja. Istraživanja su pokazala da se osobe sa priznatim Microsoft industrijskim certifikatima u pravilu brzo zapošljavaju, pa je jedan od ciljeva projekta bio i omogućavanja stjecanje prvog certifikata za polaznike, kako bi se usmjerili na pravi put daljeg profesionalnog usavršavanja i certifikacije. Skills Center projekt je samo dio našeg doprinosa vezan za edukaciju koju provodimo u saradnji sa lokalnim partnerima, korisnicima i akademskom zajednicom.

 

Anes, Haris i Faruk studenti koji žele više znanja

Ove godine na MS Network konferenciji prisustvali su i polaznici Skills centra, i ovo je bila prva godina da se omogućilo onima koji su prošli Skills Centar da svoja iskustva podijele sa ostalim. Razgovarali smo sa Anesom i Harisom, studentom ekonomije iz Sarajeva i studentom informacijskih tehnologija iz Mostara, kažu isto, stečene vještine u Skills centru uspješno primjenjuju. Anes je odmah nakon završetka kursa dobio posao, a Harisov potencijal prepoznao je jedan od profesora fakulteta u Mostaru gdje mu je ponudio volonterski posao na fakultetu.

Prvi dan konferencije sreli smo i Faruka, studenta koji je, za razliku od Anesa i Harisa, prvi put ovdje, došao je kako kaže da sazna šta je novo u Microsoft svijetu, i svijetu tehnologije. Koristiće mu predavanja i nada se da će mu omogućiti da postane konkurentniji na tržištu rada, nakon što završi fakultet i svoju sreću potraži negdje u IT svijetu.

Microsoft BiH pomaže na vrlo konkretan način mladim studentima i inovatorima. „Želja nam je da skrenemo dodatnu pažnju na ovaj projekt te privučemo još veći broj Microsoft partnera koji bi prilikom zapošljavanja u obzir mogli uzeti i sve one koji su uspješno prošli kroz Skills Center obuku“, proučuje na kraju razgovora Omer Krivošija.

Šta je iznad ‘sedmog neba’ i šta nas očekuje sljedeće godine, ostaje da vidimo..