‘Željezara Zenica’ prodala udjel u kompaniji ‘Linde Gas BH’

Prodaja je obavljena u postupku male privatizacije za iznos od 428.000 KM.

Kompanija ‘Željezara Zenica’ je metodom neposredne pogodbe, a u saradnji s Agencijom za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine,  prodala svoj udjel u kompaniji ‘Linde Gas BH’ Zenica.

Prodaja je obavljena u postupku male privatizacije za iznos od 428.000 KM, a prodan je udjel od 15 posto kapitala, koliko je ‘Željezara Zenica’ bila u suvlasništvu ‘Linde Gas BH’ d.o.o. Zenica.

Kupac suvlasničkog udjela ‘Linde plin’ Celje, Republika Slovenija, prema zaključenom ugovoru o kupoprodaji izvršio je cjelokupnu uplatu preuzetog vlasništva.