Značaj WTO i Protokola 5 u okviru CEFTA-e

Upoznavanje privrednih društava sa novinama u oblasti prekogranične saradnje, te uspostavljanje bolje saradnje između carine i predstavnika privatnog sektora.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa DIHK CEFTA projektom organizira konferenciju o značaju WTO-a i Protokola 5 u okviru CEFTA regiona, koja će se održati 5. jula 2017. godine, u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH (Branislava Đurđeva 10, Sarajevo) sa početkom u 10:00 sati.

Cilj konferencije je upoznavanje privrednih društava sa novinama u oblasti prekogranične saradnje, te uspostavljanje bolje saradnje između carine i predstavnika privatnog sektora, kroz otvoren i konstruktivan dijalog o specifičnim temama sa kojima se firme susreću a koje se tiču olakšica koje donosi Protokol 5. Poseban akcenat će biti stavljen na temu o pojednostavljenim postupcima.

Učesnici konferencije su predstavnici institucija, poreskih uprava, inspekcijskih organa, privrednih komora i privrednih društva.

Zainteresirana privredna društva učešće mogu potvrditi na e-mail adresu: amila.sehic@komorabih.ba ili na tel: 033-566-224.